Citi-Fun會員優惠 購買Zoff正價貨品即享95折優惠

Citi-Fun會員即日起至12月31日,於荃灣店之Zoff全日式眼鏡專櫃購買任何正價貨品(包括眼鏡框及鏡片),即享95折優惠!


眼鏡係大部份人的必需品,每日陪伴住你的日用品。Zoff 提供日本品質的貨品和服務,為顧客提供一站式的體驗,更可享95折優惠, 記得嚟千色Citistore荃灣店Zoff專櫃喇!

優惠需受條款及細則約束,詳情請向Zoff專櫃職員查詢。